Sunday, August 7, 2011

Kawaii Strawberry Girl II

Kawaii Froggy Girl

Tokidoki Donutella Charm

Mario Bros Bracelet I

Kawaii Miniatures

Kawaii TV Dog (Wanroom)

Kawaii Toast & Toaster (Wanroom)

Kawaii Take-Out set

Kawaii Strawberry milkshake

Kawaii Stitch Charm

Kawaii Three Peas in a Pod

Kawaii Strawberry Girl

Kawaii Bubba Tea

Kawaii Chicken & Rooster

Kawaii Chibi Girl II

Kawaii Burger & Fries